Data dodania: 2020-12-08 godz. 17.26

Data ogłoszenia: 2020-12-08

Usługa ubezpieczenia pojazdów Gminy Wielichowo oraz podległych jednostek organizacyjnych

Znak sprawy 26/2020/KOM/NO/K/BU

Ogłoszenie o zamówieniu_Gmina Wielichowo

SIWZ _Gmina Wielichowo

Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia_Wielichowo

Załącznik nr 2 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ _Projekt umowy generalnej

Załącznik nr 8 do SIWZ_Wykaz pojazdów

 

Data dodania: 2020-12-10 godz. 18:36

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_Gmina Wielichowo

Odpowiedzi na pytania_Gmina Wielichowo_10.12.2020

Skorygowana SIWZ _Gmina Wielichowo

Skorygowany_Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia_Wielichowo

 

Data dodania: 2020-12-17 godz. 13:48

Informacje z otwarcia ofert_Gmina Wielichowo

 

Data dodania: 2020-12-22 godz. 13:36

Zawiadomienie o wynikach_Gmina Wielichowo