Data dodania: 2020-10-15 godz. 09:15

Data ogłoszenia: 2020-10-15

Usługa ubezpieczenia pojazdów Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych

Znak sprawy 16/2020/KOM/NO/K/BU

Ogłoszenie o zamówieniu_Gmina Korfantów

SIWZ NIEOGRANICZONY _Gmina Korfantów

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy generalnej

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz pojazdów

 

Data dodania: 2020-10-22 godz. 16:45

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_Gmina Korfantów

Skorygowany SIWZ _Gmina Korfantów

Skorygowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Skorygowany załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz pojazdów

Załącznik nr 9 do SIWZ – Szczegółowa szkodowość

 

Data dodania: 2020-10-30 godz. 13:27

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2020-11-06 godz. 14:36

Zawiadomienie o wynikach_Gmina Korfantów