Data dodania: 2020-07-16 godz. 12:00

Data ogłoszenia: 2020-07-16

Usługa ubezpieczenia Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych

Znak sprawy 13/2020/MIENIE+OC/NO/K/BU

 

Ogłoszenie – ubezpieczenie

SIWZ NIEOGRANICZONY_GMINA KORFANTÓW_2020

Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – Gmina Korfantów

Załącznik nr 2 do SIWZ_Szkodowość Gmina Korfantów

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej

Załączniki 8-24

 

Data dodania: 2020-07-21 godz. 13:52

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_Gmina Korfantów_21.07.2020

skorygowany załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – Gmina Korfantów

skorygowany załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

skorygowany Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

skorygowany Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków

skorygowany Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy

skorygowany Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej

 

Data dodania: 2020-07-24 godz. 16:40

Gmina Korfantów_Informacje z otwarcia ofert_

 

Data dodania: 2020-07-30 godz. 9:20

Zawiadomienie o wynikach_Gmina Korfantów