Data dodania: 2019-04-16 godz. 13:11

Data ogłoszenia: 2019-04-16

Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

Znak sprawy 3/2019/MIENIE+OC/NO/N/BU

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_PK BIELSK PODLASKI

Załącznik nr 1 do SIWZ_PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej

Załącznik nr 8 do SIWZ_Wykaz mienia do ubezpieczenia

Załącznik nr 9 do SIWZ_Szkodowość

 

Data dodania: 2019-04-24 godz. 12:17

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ

Skorygowany SIWZ_PK BIELSK PODLASKI

 

Data dodania: 2019-04-25 godz.  13:27

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ.

Skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ_PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia.

Skorygowany Załącznik nr 8 do SIWZ_Wykaz mienia do ubezpieczenia

Skorygowany Załącznik nr 9 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 1 do Odpowiedzi_Warunki ubezpieczenia z roku 2018_2019

Załącznik nr 2 do Odpowiedzi_Warunki ubezpieczenia z roku 2017_2018

Załącznik nr 3 do Odpowiedzi_Warunki ubezpieczenia z roku 2016_2017

Załącznik nr 4 do Odpowiedzi_Warunki ubezpieczenia z roku 2014_2016

 

Data dodania: 2019-04-30 godz.  13:07

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2019-05-06 godz.  12:15

Zawiadomienie o wynikach