Data dodania: 2019-11-28 godz. 15:59

Data ogłoszenia: 2019-11-28

Usługa ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

Znak sprawy 13/2019/KOM/NO/BU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia-warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej

Załącznik nr 8 do SIWZ_Wykaz pojazdów

 

Data dodania: 2019-12-02 godz.  10:09

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Skorygowany załącznik nr 8 do SIWZ_Wykaz pojazdów

 

Data dodania: 2019-12-06 godz. 14:31

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2019-12-13 godz. 12:53

Zawiadomienie o wynikach