Data dodania: 2019-02-01 godz. 11:26

Data ogłoszenia: 2019-02-01

Usługa ubezpieczenia Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz podległych jednostek organizacyjnych

Znak sprawy 1/2019/KOM/NO/K/BU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ_NMNP

Załącznik nr 1 do SIWZ _Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej

Załącznik nr 8 do SIWZ_Wykaz pojazdów

 

Data dodania: 2019-02-05 godz. 14:01

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Skorygowany SIWZ_NMNP

Skorygowany_Załącznik nr 1 do SIWZ _Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

 

Data dodania: 2019-02-15 godz. 13:54

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2019-02-21 godz. 13:24

Zawiadomienie o wynikach