Data dodania: 2020-01-10 godz. 09:48

Data ogłoszenia: 2020-01-10

Usługa ubezpieczenia Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz podległych jednostek organizacyjnych

Znak sprawy 03/2020/MIENIE+OC_NNW/NO/K/BU

 

SIWZ NIEOGRANICZONY_GMINA NMNP

Załącznik nr 1 do SIWZ_PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część pierwsza

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część druga

Załącznik nr 8 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część trzecia

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część pierwsza

Załącznik nr 10 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część druga

Załącznik nr 11 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część trzecia

Załącznik nr 12-17 do SIWZ_Wykazy mienia

Załącznik nr 18 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka_Gmina

Załącznik nr 19 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka_PSP Wyszyńskiego

Załącznik nr 20 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka_PSP Żdżary

Załącznik nr 21 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka_ZSP Wojtyły

Załącznik nr 22 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka_ZUK

Załącznik nr 23 do SIWZ_Sumy ubezpieczenia łącznie

 

Data dodania: 2020-01-14 godz. 11:40

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_NMNP

Skorygowany_Załącznik nr 1 do SIWZ_PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Skorygowany_Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część pierwsza

 

Data dodania: 2020-01-14 godz. 15:46

Odpowiedzi_Gmina Nowe Miasto nad Pilicą_14012020_2

Skorygowany_SIWZ NIEOGRANICZONY_GMINA NMNP

Załącznik nr 24 do SIWZ_Protokół kontroli mostu drogowego_Gostomia

 

Data dodania: 2020-01-20 godz. 14:16

Informacje z otwarcia ofert_NMNP_20012020

 

Data dodania: 2020-01-22 godz. 15:11

Zawiadomienie o wynikach_Gmina NMNP