Data dodania: 2018-06-02 godz. 12:11

Data ogłoszenia: 2018-06-02

Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

Znak sprawy 4/2018/OC_M/NO/U/BU

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ UNIJNY_USK Opole

Załącznik nr 1 do SIWZ_ALL RISK Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2a do SIWZ_Informacje do oceny ryzka

Załącznik nr 2b do SIWZ_Informacje do ocenry ryzka

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamówienia_wzór

Załącznik nr 5a-b do SIWZ_Oświadczenia

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część pierwsza

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część druga

Załącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część pierwsza

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część druga

Załącznik nr 10 do SIWZ_Wykaz mienia do ubezpieczenia

Załącznik nr 11 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 12 do SIWZ_Mapa budynków

 

Data dodania: 2018-06-08 godz. 12:05

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ_ALL RISK Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Skorygowany Załącznik nr 2a do SIWZ_Informacje do oceny ryzka

 

Data dodania: 2018-07-03 godz. 15:25

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ_ALL RISK Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Skorygowany Załącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część pierwsza

Skorygowany Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część druga

Skorygowany Załącznik nr 11 do SIWZ_Szkodowość

 

Data dodania: 2018-07-10 godz. 13:51

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2018-07-20 godz. 16:45

Zawiadomienie o wynikach