Data dodania: 2018-11-08 godz. 13:31

Data ogłoszenia: 2018-11-08

Usługa ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Spółka z o.o.

Znak sprawy 10/2018/KOM/NO/K/BU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ_MZK PUŁAWY

Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz oferty dla CZĘŚCI PIERWSZEJ zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz oferty dla CZĘŚCI DRUGIEJ zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy generalnej dla zadań CZĘŚCI PIERWSZEJ zamówienia

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej dla zadań CZĘŚCI DRUGIEJ zamówienia

Załącznik nr 10 do SIWZ_Wykaz pojazdów

 

Data dodania: 2018-11-09 godz. 11:57

Modyfikacja SIWZ

Skorygowana SIWZ_MZK PUŁAWY

Skorygowany Załącznik nr 10 do SIWZ_Wykaz pojazdów

 

Data dodania: 2018-11-09 godz. 16:15

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Skorygowana SIWZ_MZK PUŁAWY

 

Data dodania: 2018-11-15 godz. 10:31

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Skorygowany Załącznik nr 10 do SIWZ_Wykaz pojazdów

 

Data dodania: 2018-11-21 godz. 13:09

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2018-12-11 godz. 8:39

Zawiadomienie o wynikach_Część pierwsza zamówienia

 

Data dodania: 2019-01-03 godz. 13:39

Zawiadomienie o unieważnieniu_Część druga zamówienia