Skuteczność negocjacji, obiektywna analiza, efektywne pełnomocnictwo

Brokers Union to firma operatywnych strategów, którzy na zaistniałe potrzeby reagują natychmiastowo, ciągle myśląc o Twoich korzyściach. W przypadku postępowań przetargowych wcielają się w rolę pełnomocnika, który ułatwia podejmowanie decyzji na każdym etapie postępowania – począwszy od oszacowania wartości zamówienia, po przygotowanie odpowiedniej dokumentacji poprzetargowej, by na końcu skutecznie obsługiwać program, śledzić bieg wypadków i kontrolować je.

Nasi eksperci od Zamówień Publicznych znają się na rzeczy – to prawdziwi fachowcy, którzy z podobnymi zamówieniami mają do czynienia już wiele lat. Znają się na rynku ubezpieczeniowym i dostępnych produktach. W trakcie współpracy poznają również Ciebie – dlatego efektywnie minimalizują ryzyko, są skuteczni i rzeczowi w przygotowaniu korzystnych i optymalnych warunków ubezpieczenia.

Gwarantujemy przy tym odpowiednie podejście do zamówienia, a przez to widoczną i odczuwalną poprawę efektywności ubezpieczeń.

 

Procedura przetargowa w 18 krokach:

 1. Krok 1Zebranie danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego, przygotowania rzetelnego opisu przedmiotu zamówienia i danych niezbędnych do oceny ryzyka
 2. Krok 2Szacowanie wartości zamówienia
 3. Krok 3Dokonanie wyboru trybu postępowania
 4. Krok 4Określenie terminów, do których obligują Państwa przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
 5. Krok 5Redagowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 6. Krok 6Zredagowanie ogłoszenia o zamówieniu
 7. Krok 7Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazanie do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej
 8. Krok 8Ocena wniosków o udział w postępowaniu złożonych przez potencjalnych Wykonawców – dotyczy przetargu ograniczonego
 9. Krok 9Pomoc przy udzielaniu odpowiedzi na pytania Wykonawców
 10. Krok 10Wprowadzanie ewentualnych zmian do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 11. Krok 11Ocena złożonych ofert
 12. Krok 12Opracowanie raportu porównującego złożone oferty
 13. Krok 13Sporządzenie ogłoszenia o wyniku postępowania
 14. Krok 14Przekazanie Wykonawcy zawiadomienia o wyniku postępowania
 15. Krok 15Przygotowanie innych dokumentów niezbędnych do sfinalizowania postępowania, w tym: unieważnienia postępowania, wezwania do wyjaśnienia przez Wykonawcę złożonej oferty, zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich czy zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych
 16. Krok 16Zredagowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
 17. Krok 17Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu na Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazanie do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej
 18. Krok 18Przekazanie Klientowi pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania przetargowego