Data dodania: 2020-10-19 godz. 15:30

Data ogłoszenia: 2020-10-19

Usługa ubezpieczenia ZGK ŚWIEBODZICE Sp. z o.o.

Znak sprawy 18/2020/MIENIE+OC_KOM/NO/K/BU

Ogłoszenie o zamówieniu_ZGK Świebodzice

SIWZ_ZGK ŚWIEBODZICE

Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia_ZGK Świebodzice

Załącznik nr 2 do SIWZ_Szkodowość_ZGK Świebodzice

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie_grupa kapitałowa

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie_przesłanki wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie_spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część pierwsza

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część druga

Załącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część pierwsza

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część druga

Załącznik nr 10-12 do SIWZ_Wykazy

 

Data dodania: 2020-10-22 godz. 14:19

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_ZGK Świebodzice

Załącznik nr 13 do SIWZ_szczegółowa szkodowość_komunikacja

 

Data dodania: 2020-10-27 godz. 15:10

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_ZGK Świebodzice

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_ZGK Świebodzice_2

skorygowany_SIWZ_ZGK ŚWIEBODZICE

skorygowany_Zał. nr 1_Opis przedmiotu zamówienia_ZGK

 

Data dodania: 2020-11-03 godz. 18:36

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_ZGK Świebodzice_2

skorygowany_SIWZ_ZGK ŚWIEBODZICE

 

Data dodania: 2020-11-05 godz. 10:10

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_ZGK Świebodzice_3

Załącznik nr 1 do Odpowiedzi do przetargu

skorygowany_Zał. nr 1_Opis przedmiotu zamówienia_ZGK

 

Data dodania: 2020-11-05 godz. 16:20

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_ZGK Świebodzice_4

skorygowany_Zał. nr 1_Opis przedmiotu zamówienia_ZGK

 

Data dodania: 2020-11-10 godz. 14:50

Informacje z otwarcia ofert_ZGK Świebodzice

 

Data dodania: 2020-11-12 godz. 11:30

Zawiadomienie o unieważnieniu_cz.I_ZGK Świebodzice

 

Data dodania: 2020-11-20 godz. 15:05

Zawiadomienie o wynikach_Część II_ZGK Świebodzice