Data dodania: 2020-02-07 godz. 14:41

Data ogłoszenia: 2020-02-07

Usługa ubezpieczenia Gminy Stronie Śląskie, Jednostek Organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie oraz Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Spółka z o.o. i  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.”

Znak sprawy 08/2020/MIENIE+OC_NNW_KOM/NO/K/BU

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_GMINA STRONIE ŚLĄSKIE

Załącznik nr 1 do SIWZ – PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpie…

Załącznik nr 2 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależ…

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z p…

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udział…

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część pierwsza

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część druga

Załącznik nr 8 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część trzecia

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część pierwsza

Załącznik nr 10 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część druga

Załącznik nr 11 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część trzecia

Załącznik nr 12 do SIWZ_Wykaz pojazdów

Załącznik nr 13,14,15,16,17,18,19,20 do SIWZ_Wykaz mienia

Załącznik nr 21 do SIWZ_Sumy ubezpieczenia łącznie

Załącznik nr 22,23,24,25,26,27 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka

 

Data dodania: 2020-02-10 godz. 12:47

Wyjaśnienie dotyczące załączników zamieszczonych na stronie internetowej

Załącznik nr 13,14,15,16,17,18,19,20 do SIWZ

 

Data dodania: 2020-02-12 godz. 14:53

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_12.02.2020

Skorygowany SIWZ_GMINA STRONIE ŚLĄSKIE

Skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ – PD Opis przedmiotu zamówienia – war…

Skorygowany Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część pierwsza

Skorygowany Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część druga

Skorygowany Załącznik nr 8 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część trzecia

Skorygowany Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część pierws…

Skorygowany Załącznik nr 10 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część druga…

Skorygowany Załącznik nr 11 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część trzec…

 

Data dodania: 2020-02-17 godz. 15:30

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_17.02.2020

Skorygowany w dniu 17.02.2020r Załącznik nr 1 do SIWZ – PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpie…

 

Data dodania: 2020-02-18 godz. 11:33

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_18.02.2020

Skorygowany w dniu 18.02.2020r. Załącznik nr 1 do SIWZ – PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpie…

Skorygowany w dniu 18.02.2020r. Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część pierwsza

Skorygowany w dniu 18.02.2020r. Załącznik nr 8 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część trzecia

Zał. nr 1 do Odpowiedzi z dnia 18.02.2020_Zakres ubezpieczenia w latach 2017-2020

 

Data dodania: 2020-02-18 godz. 15:25

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA_z dnia 18.02.2020r.

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_18.02.2020 cz.2

Skorygowany w dniu 18.02.2020r. SIWZ_GMINA STRONIE ŚLĄSKIE

Skorygowany w dniu 18.02.2020r. (drugi raz) Załącznik nr 1 do SIWZ – PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpie…

 

Data dodania: 2020-02-24 godz. 14:40

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2020-02-27 godz. 21:15

Zawiadomienie o wynikach