Data dodania: 2019-07-29 godz. 15:32

Data ogłoszenia: 2019-07-29

Usługa ubezpieczenia mienia i OC Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju

Znak sprawy 5/2019/MIENIE+OC/NO/K/BU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ_PGK Biłgoraj

Załącznik nr 1 do SIWZ _PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpiec…

Załącznik nr 2 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależ…

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z p…

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udział…

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej

Załącznik nr 8 do SIWZ_Wykaz mienia

Załącznik nr 9 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 10 do SIWZ_Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Załącznik nr 11 do SIWZ_IBP_szkic PGK

Załącznik nr 12 do SIWZ_IBP_szkic_parter

Załącznik nr 13 do SIWZ_IBP_szkic_I piętro

Załącznik nr 14 do SIWZ_Protokół z badań wydajności nominalnej i ciśnien…

Załącznik nr 15 do SIWZ_Protokół z przeglądu i konserwacji hydrantów wew…

Załącznik nr 16 do SIWZ_Protokół z pomiarów elektrycznych

 

Data dodania: 2019-08-01 godz. 12:15

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA_

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Skorygowany SIWZ_PGK Biłgoraj

 

Data dodania: 2019-08-28 godz. 17:18

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_28.08.19

Skorygowany (korekta z dnia 28.08.2019r)

Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania z dnia 28.08.2019r

Załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytania z dnia 28.08.2019r

Załącznik nr 2 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka KOREKTA

 

Data dodania: 2019-09-02 godz. 13:47

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2019-09-02 godz. 13:50

Zawiadomienie o unieważnieniu