Roztropność, rzetelność, uczciwość i dobre decyzje

Audyt ubezpieczeń to początek naszej wspólnej drogi. Rzetelny raport z lustracji i audytu, który składamy każdemu Klientowi, stanowi podstawę do podjęcia decyzji dotyczącej unikalnego, świetnie dobranego programu ubezpieczeniowego. Analizujemy historię szkodowości (ilość szkód, ich częstotliwość, przyczynę itp.), sprawdzamy zapisy obowiązujących dokumentów ubezpieczeniowych, w efekcie czego nasi odbiorcy otrzymują przegląd i analizę najlepszych rozwiązań wraz z rekomendacjami.

Audyt ubezpieczeniowy przeprowadzany jest m.in. w celu określenia aktualnego poziomu ochrony ubezpieczeniowej przed konsekwencjami ryzyk towarzyszących wszystkim działaniom  firmy. Obejmuje też ocenę ryzyka w sferze majątkowej przedsiębiorstwa, a także zagrożeń mogących wystąpić w relacjach cywilno-prawnych, gospodarczych i finansowych.

Audyty Brokers Union obejmują:

 

Jesteśmy uczciwi. Jeśli uważamy, że firma jest dobrze obsługiwana przez aktualnego doradcę, mówimy o tym wprost.