Data dodania: 2018-10-16 godz. 9:51

Data ogłoszenia: 2018-10-16
Usługa ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Znak sprawy 7/2018/OC+M_KOM/NO/U/BU

SIWZ UNIJNY_Szpital Łomża

Szpital Łomża_ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane

Załącznik nr 1 do SIWZ_ALL RISK Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamówienia_wzór

Załącznik nr 5a-b do SIWZ_Oświadczenia

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część pierwsza

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część druga

Załącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część pierwsza

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część druga

Załącznik nr 10 do SIWZ_Wykaz mienia do ubezpieczenia

Załącznik nr 11 do SIWZ_Wykaz pojazdów

Załącznik nr 12 do SIWZ_Szkodowość

 

Data dodania: 2018-11-09 godz. 10:36

Odpowiedzi na pytania

 

Data dodania: 2018-11-16 godz. 14:55

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_16.11.2018

Skorygowany SIWZ UNIJNY_Szpital Łomża

Skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ_ALL RISK Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Skorygowany Załącznik nr 12 do SIWZ_Szkodowość

Sprostowanie_Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji_wysłane do publikacji

 

Data dodania: 2018-11-21 godz. 15:34

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_21.11.2018

Skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ_ALL RISK Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

 

Data dodania: 2018-11-23 godz. 17:16

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_21.11.2018

Sprostowanie_Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji_wysłane do publikacji

Skorygowany SIWZ UNIJNY_Szpital Łomża

Skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ_ALL RISK Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

 

Data dodania: 2018-11-30 godz. 12:39

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2018-12-17 godz. 14:50

Zawiadomienie o wynikach