Portal Klienta Brokers Union

Podążając za potrzebami naszych Klientów w kierunku wdrażania ułatwień poprawiających proces obsługi ubezpieczeniowej uruchomiliśmy Portal Klienta.
Portal Klienta, platforma internetowa przy pomocy, której pracownicy Państwa firmy  będą mieli pogląd w posiadane przesz Państwa polisy, zgłaszane szkody, proces likwidacji poszczególnych szkód, będą mogli dokonać zgłoszenia doubezpieczenia lub zbycia części majątku  oraz generować raporty, etc.

Udostępniamy także formularze do zgłaszania szkód