Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza

Znak sprawy  8/2018/OC+M/NO/K/BU

Data dodania: 2018-11-22 godz. 12:33

Data ogłoszenia: 2018-11-22

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ_Szpital Wolica

Załącznik nr 1 do SIWZ_ALL RISK Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej

Załącznik nr 8 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 9 do SIWZ_Wykaz mienia do ubezpieczenia

 

Data dodania 2018-11-28 godz. 15:35

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ 28.11.2018

Skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ_ALL RISK Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

 

Data dodania: 2018-12-03 godz. 13:07

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2018-12-18 godz. 12:21

Zawiadomienie o wynikach