Data dodania: 2019-12-10 godz. 13:06

Data ogłoszenia: 2019-12-10

Usługa ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu

Znak sprawy 15/2019/MIENIE+OC+NNW_KOM/NO/K/BU

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ NIEOGRANICZONY_MZK ZAMOŚĆ

Załącznik nr 1 do SIWZ_ALL RISK Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część Pierwsza

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część Druga

Załącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część Pierwsza

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część Druga

Załącznik nr 10 do SIWZ_Wykaz pojazdów

Załącznik nr 11 do SIWZ_Wykaz mienia

Załącznik nr 12 do SIWZ_Szkodowość

 

Data dodania: 2019-12-17 godz. 8:16

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_

Skorygowany SIWZ NIEOGRANICZONY_MZK ZAMOŚĆ

Skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ_ALL RISK Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

 

Data dodania: 2019-12-20 godz. 13:42

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2019-12-23 godz. 9:40

Zawiadomienie o unieważnieniu Części Pierwszej zamówienia

 

Data dodania: 2019-12-30 godz. 15:15

Zawiadomienie o wynikach