Data dodania: 2021-05-31 godz. 15.00

Data ogłoszenia: 2021-05-31

Usługa ubezpieczenia Gminy Żagań o statusie miejskim oraz podległych jednostek organizacyjnych

Znak sprawy 3/2021/M_OC/2021

Gmina Żagań_Ogłoszenie o zamówieniu_31.05.2021r

SWZ_Gmina Żagań

Zał. nr 1 do SWZ_OPZ – Gmina Żagań

Zał. nr 2 do SWZ_Oświadczenia wykonawcy

Zał. nr 3 do SWZ_Formularz oferty

Zał. nr 4 do SWZ_Projekt umowy generalnej

Zał. nr 5-41_Wykazy mienia i informacje do oceny ryzyka

Zał. nr 42 do SWZ_Szkodowość

Zał. nr 43 do SWZ_Obowiązek informacyjny

Data dodania: 2021-06-09 godz. 15:45

Odpowiedzi na pytania Wykonawców_Gm. Żagań_09062021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_09062021

Wykaz sprzętu elektronicznego_Zdalna Szkoła

Plany Ewakuacji_Żagański Pałac Kultury

Specyfikacja mostów_Urząd Miasta

Skorygowany zał. nr 20 do SWZ_ Sumy ubezpieczenia łącznie

Skorygowany zał. nr 8 do SWZ_Wykaz mienia_Żagański Pałac Kultury

Data dodania: 2021-06-11 godz. 15:20

Odpowiedzi na pytania Wykonawców_11062021

Data dodania: 2021-06-15 godz. 10:31

Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznacza na realizację Zamówienia

Data dodania: 2021-06-15 godz. 14:51

Informacja z otwarcia ofert

Data dodania: 2021-06-18 godz. 14:36

Gmina Żagań_zawiadomienie o wynikach postępowania