Data dodania: 2020-12-02 godz. 15:25

Data ogłoszenia: 2020-12-02

Usługa ubezpieczenia Gminy Puławy oraz podległych jednostek organizacyjnych

Znak sprawy 25/2020/MIENIE+OC_NNW_KOM/NO/K/BU

Ogłoszenie o zamówieniu_Gmina Puławy

SIWZ NIEOGRANICZONY_GMINA PUŁAWY_2020

Załącznik nr 1 do SIWZ _AR_Opis przedmiotu zamówienia_Gm.Puławy

Załącznik nr 2 do SIWZ_Szkodowość_Gmina Puławy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część pierwsza

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część druga

Załącznik nr 8 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część trzecia

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część pierwsza

Załącznik nr 10 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część druga

Załącznik nr 11 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część trzecia

Załączniki nr 12-40 do SIWZ_wykazy

 

Data dodania: 2020-12-10 godz. 13:05

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_Gm. Puławy

skorygowany_SIWZ NIEOGRANICZONY_GMINA PUŁAWY_2020

skorygowany_Załącznik nr 1 do SIWZ _AR_Opis przedmiotu zamówienia_Gm.Puławy

skorygowany_Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część pierwsza

skorygowany_Załącznik nr 8 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część trzecia

skorygowany_Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część pierwsza

skorygowany_Załącznik nr 10 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część druga

skorygowany_Załącznik nr 11 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część trzecia

skorygowany_Załącznik nr 40 do SIWZ_Wykaz pojazdów

 

Data dodania: 2020-12-15 godz. 14:55

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2020-12-21 godz. 08:45

Zawiadomienie o wynikach