Data dodania: 2019-10-23 godz. 15:55

Data ogłoszenia: 2019-10-23

Usługa ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy  Spółka z o.o.

Znak sprawy 10/2019/ KOM/NO/K/BU

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ_MZK PUŁAWY

Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz oferty

Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej

Załącznik nr 8 do SIWZ_Wykaz pojazdów

 

Data dodania: 2019-10-28 godz. 13:22

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Modyfikacja SIWZ

Skorygowany SIWZ_MZK PUŁAWY

Skorygowany Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz oferty

Skorygowany Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej

Skorygowany Załącznik nr 8 do SIWZ_Wykaz pojazdów

 

Data dodania: 2019-10-31 godz. 16:02

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Odpowiedzi na pytania

Skorygowany SIWZ_MZK PUŁAWY

Skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczeni…

Skorygowany Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz oferty

Skorygowany Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej

Skorygowany Załącznik nr 8 do SIWZ_Wykaz pojazdów

 

Data dodania: 2019-11-15 godz. 13:24

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2019-11-20 godz. 12:42

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu