Data dodania: 2018-07-13 godz. 10:52

Data ogłoszenia: 2018-07-13

Usługa ubezpieczenia Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych

Znak sprawy 5/2018/OC+M+NNW/NO/K/BU

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ NIEOGRANICZONY_Gmina Korfantów

Załącznik nr 1 do SIWZ_PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej

Załącznik 8-16 do SIWZ_Wykazy mienia

Załącznik nr 17 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka_Urząd Miejski

Załącznik nr 18 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka_MGOKSiR

Załącznik nr 19 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka_SP w Korfantowie

Załącznik nr 20 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka_ZSP Przechód

Załącznik nr 21 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka_ZSP Ścinawa Mała

Załącznik nr 22 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka_ZSP Korfantów

Załącznik nr 23 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka_ZGKIM

 

Data dodania: 2018-07-20 godz. 11:00

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Modyfikacja SIWZ

Skorygowany SIWZ NIEOGRANICZONY_Gmina Korfantów

 

Data dodania: 2018-07-20 godz. 13:02

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_20.07.2018

Skorygowany SIWZ NIEOGRANICZONY_Gmina Korfantów

Skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ_PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Skorygowany Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej

Załączniki nr 1-9 do odpowiedzi na pytanie nr 122

 

Data dodania: 2018-07-20 godz. 14:06

Korekta Odpowiedzi na pytanie nr 81 i 83

 

Data dodania: 2018-07-26 godz. 13:31

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2018-07-26 godz. 13:34

Zawiadomienie o unieważnieniu