Data dodania: 2017-10-26 godz. 22:15

Data ogłoszenia: 2017-10-26

Usługa ubezpieczenia Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej

Znak sprawy 13/2017/M_OC_KOM/NO/U/BU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_W

SIWZ UNIJNY_KSW Rzeszów

Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ _Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – wzór

Załącznik nr 5a-b do SIWZ _Oświadczenia

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część 1

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część 2

Załącznik nr 8 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część 3

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część 1

Załącznik nr 10 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część 2

Załącznik nr 11 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część 3

Załącznik nr 12 do SIWZ_Wykaz pojazdów

Załącznik nr 13 do SIWZ_Wykaz mienia do ubezpieczenia

Załącznik nr 14 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 15 do SIWZ_Mapa budynków

 

Data dodania: 2017-11-23 godz. 11:30

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część 1

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część 2

Załącznik nr 8 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część 3

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część 1

Załącznik nr 10 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część 2

Załącznik nr 11 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część 3

Załącznik nr 14 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik do odp. na pytanie nr 197_OPZ

Załącznik do odpowiedzi na pytanie 21_Protokoły z badań hydrantów i systemu detekcji pożaru

Załącznik do odp. na pytanie 26 Część graficzna z IBP z oznaczeniem podziału na strefy pożarowe

 

Data dodania: 2017-12-05 godz. 14:46

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2017-12-18 godz. 15:14

Zawiadomienie o wynikach