Data dodania: 2020-11-24 godz. 15:45

Data ogłoszenia: 2020-11-24

Usługa ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Znak sprawy  22/2020/MIENIE+OC/NO/K/BU

Ogłoszenie o zamówieniu_BZP_Szpital Łomża

SIWZ_Szpital Łomża

Załączniki nr 1-11 do SIWZ_Szpital w Łomży

Data dodania: 2020-12-03 godz. 14:05

Skorygowany SIWZ_Szpital Łomża

Szpital w Łomży_modyfikacja SIWZ

Szpital w Łomży_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Data dodania: 2020-12-04 godz. 20:07

Modyfikacja SIWZ

Szpital w Łomży_odpowiedzi na pytania_04.12.2020r.

Data dodania: 2020-12-08 godz. 10:45

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie_8.12.2020

Skorygowany SIWZ_Szpital Łomża

Skorygowany załącznik nr 1 do SIWZ_OPZ

Skorygowany załącznik nr 11 do SIWZ_Szkodowość

Szpital w Łomży_odpowiedzi na pytania_08.12.2020r

Plan sytuacyjny

Data dodania: 2020-12-09 godz. 14:26

Szpital w Łomży_odpowiedzi na pytania_09.12.2020r.

Data dodania: 2020-12-15 godz. 14:35

SW ŁOMŻA_Informacje z otwarcia ofert

Data dodania: 2020-12-30 godz. 16:57

Zawiadomienie o wynikach_Szpital w Łomży