Data dodania: 2020-02-04 godz. 15:07

Data ogłoszenia: 2020-02-04
Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu

Znak sprawy AZ.P.2020.2

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_Szpital Kędzierzyn Koźle

Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz oferty dla CZĘŚCI PIERWSZEJ zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz oferty dla CZĘŚCI DRUGIEJ zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ_Główne postanowienia umowy generalnej dla zadań CZĘŚCI PIERWSZEJ zamówienia

Załącznik nr 9 do SIWZ_Główne postanowienia umowy generalnej dla zadań CZĘŚCI DRUGIEJ zamówienia

Załączniki do SIWZ_nr10wykaz pojazdów_nr11wykaz mienia_nr12szkodowość

 

Data dodania: 2020-02-05 godz. 08:32

Modyfikacje_SIWZ_Szpital Kędzierzyn Koźle

SIWZ_Szpital Kędzierzyn Koźle_korekta_05.02.2020

 

Data dodania: 2020-02-19 godz. 12:57

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Skorygowany_SIWZ_Szpital Kędzierzyn Koźle

 

Data dodania: 2020-02-26 godz. 13:59

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_26.02.2020

Skorygowany Załącznik nr 2 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka

Skorygowany_SIWZ_Szpital Kędzierzyn Koźle

Skorygowany_Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

 

Data dodania: 2020-03-02 godz. 12:43

Modyfikacja SIWZ_02.03.2020

Skorygowany_Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz oferty dla CZĘŚCI DRUGIEJ zamówienia

 

Data dodania: 2020-03-03 godz. 14:35

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2020-03-06 godz. 12:44

Sprostowane informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2020-03-24 godz. 14:47

Zawiadomienie o wynikach