Data dodania: 2019-09-06 godz. 13:31

Data ogłoszenia: 2019-09-06

Usługa ubezpieczenia pojazdów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Znak sprawy 7/2019/KOM/NO/K/BU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ_ZOZ Kłobuck

Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczeni…

Załącznik nr 2 do SIWZ_Wykaz pojazdów_

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależ…

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z p…

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udział…

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_

Załącznik nr 8 do SIWZ_Szkodowość

 

Data dodania: 2019-09-13 godz. 9:18

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_

Skorygowany SIWZ_ZOZ Kłobuck

Skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Skorygowany Załącznik nr 2 do SIWZ_Wykaz pojazdów_

Skorygowany Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_

 

Data dodania: 2019-09-19 godz. 14:13

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ!

Skorygowany SIWZ_ZOZ Kłobuck Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ!

Skorygowany Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy

Skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

 

Data dodania: 2019-09-25 godz. 14:28

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2019-10-02 godz. 14:46

Zawiadomienie o wynikach