Data dodania: 2019-09-04 godz. 14:27

Data ogłoszenia: 2019-09-04

Usługa ubezpieczenia mienia i OC Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju

Znak sprawy 8/2019/MIENIE+OC/NO/K/BU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ_PGK Biłgoraj

Załącznik nr 1 do SIWZ _PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpiec…

Załącznik nr 2 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależ…

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z p…

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udział…

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej

Załącznik nr 8 do SIWZ_Wykaz mienia

Załącznik nr 9 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 10 do SIWZ_Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Załącznik nr 11 do SIWZ_IBP_szkic PGK

Załącznik nr 12 do SIWZ_IBP_szkic_parter

Załącznik nr 13 do SIWZ_IBP_szkic_I piętro

Załącznik nr 14 do SIWZ_Protokół z badań wydajności nominalnej i ciśnien…

Załącznik nr 15 do SIWZ_Protokół z przeglądu i konserwacji hydrantów wew…

Załącznik nr 16 do SIWZ_Protokół z pomiarów elektrycznych

 

Data dodania: 2019-09-12 godz. 9:31

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIE

Modyfikacja SIWZ

Skorygowany SIWZ_PGK Biłgoraj

 

Data dodania: 2019-09-13 godz. 10:45

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ _PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania_Zakres ubezpieczenia w okresie 01.05.2016r. do 30.04.2018r.

Załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytania_Zakres ubezpieczenia w okresie 24.05.2018r. do 31.08.2019r.

 

Data dodania: 2019-09-17 godz. 19:05

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2019-09-18 godz. 15:37

Zawiadomienie o unieważnieniu