Platforma zakupowa

Informujemy, że od dnia 12.10.2021 r. wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzimy przy użyciu platformy przetargowej Login­Trade.

Formularz rejestracji

Postępowania z zastosowaniem ustawy

Postępowania z wyłączeniem ustawy

Informacje dla Wykonawców:

Archiwum zamówień publicznych

Postępowania starsze niż 12.10.2021 r.

 

 

Asysta techniczna

W przy­padku prob­lemów tech­nicznych prosimy o kon­takt bezpośred­nio z oper­a­torem Plat­formy Zakupowej od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00.
+48 71 787 35 34
kontakt@logintrade.pl