Nowości, wydarzenia, opinie

Przedstawiciele Brokers Union sp. z o.o. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Zgromadzeniu Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A.

W dniach 27-28 czerwca 2016 roku w Rawie Mazowieckiej odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A.

W Walnym Zgromadzeniu udział wzięło 296 Prezesów Banków Spółdzielczych z całej Polski, jak również reprezentacja naszej kancelarii, która zna doskonale specyfikę tejże branży i współpracuje z Bankami Spółdzielczymi na terenie całego kraju.

Uczestnicy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przyjęli:

Podczas dwóch dni omawiano również:

Dodatkowo przyjęto kilkadziesiąt uchwał dotyczących Grupy BPS S.A. i udzielono absolutorium członkom zarządu i radzie nadzorczej BPS S.A.

Data zgromadzenia nie jest przypadkowa ponieważ 26 czerwca obchodzone było Święto Spółdzielczości Bankowej. Od wielu lat wzbudza ono ogromne zainteresowanie w mediach regionalnych i ogólnopolskich. Święto Spółdzielczości Bankowej organizowane jest m. in. w formie dni otwartych, festynów, imprez plenerowych oraz innych atrakcji zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Uczestnicy obchodów mieli szansę lepiej poznać pracowników placówek oraz schematy funkcjonowania Banków. Spotkania w mniej formalnej atmosferze sprzyjają budowaniu przyjaznego wizerunku Banków Spółdzielczych jako dostępnych dla wszystkich.