Data dodania: 2022-02-17 godz. 14.00

Data ogłoszenia: 2022-02-17

Ubezpieczenie mienia SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Zał. Nr 1 Zakres ubezpieczenia

Zał. Nr 2 Wykaz mienia

Zał. Nr 3 Informacje do oceny ryzyka

Zał. Nr 4 Szkodowość