INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

WYKORZYSTYWANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.BROKERSUNION.PL

 

Szanowni Państwo,

 

niniejszy dokument (dalej również jako: Informacja o plikach Cookies) opisuje zasady wykorzystywania przez „Brokers Union” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 112 B, lok. U 8 (53-111 Wrocław), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000109774, NIP: 8942493484, REGON, 932016778, o kapitale zakładowym w wysokości 240.000,00 PLN – w całości wpłaconym (dalej jako: Brokers Union lub Spółka) za pośrednictwem strony internetowej https://brokersunion.pl/ (dalej jako: Strona WWW lub Strona internetowa) plików Cookies.

 

Zachęcamy do zapoznania z treścią Informacji o plikach Cookies i w przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

  1. Co to są pliki Cookies?

 

Wyjaśniamy, że pliki Cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi informacjami przybierających postać plików tekstowych, które wysyłane są przez serwer i zapisywane są po stronie osoby odwiedzającej wybraną przez nią stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona czy tableta).

 

  1. Do czego Brokers Union wykorzystuje pliki Cookies oraz z jakich plików Cookies korzysta Strona internetowa?

 

Na Stronie internetowej korzystamy z 4 rodzajów plików Cookies, tj.:

 

1)      Analitycznych plików Cookies, które to służą do Nam do określenia ruchu na Stronie internetowej. Wskazane powyżej pliki Cookies w szczególności pomagają Nam ustalić m.in. ilość wizyt oraz zbierać dane dotyczące źródła ruchu;

2)      Funkcjonalnych plików Cookies, które to służą Nam do poprawienia efektywności stosowanego prze Nas marketingu (treści marketingowych wyświetlanych na Stronie internetowej), w tym dostosować go do potrzeb oraz preferencji użytkowników odwiedzających Stronę internetową;

3)      Reklamowych plików Cookies, które to służą Nam do promowania świadczonych przez Nas usług, produktów czy wydarzeń. Reklamowe pliki Cookies służą Nam również do tego aby Nasze reklamy były bardziej trafne oraz dostosowane do Państwa potrzeb;

4)      Niezbędnych plików Cookies, które to są przez Nas wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej Strony internetowej.

 

Wskazujemy, że powyższe pliki Cookies są tworzone i kontrolowane przez Brokers Union, a nie przez podmioty zewnętrzne. Tym samym ww. pliki Cookies mogą być odczytane tylko przez Brokers Union.

 

Podsumowując wykorzystywane przez naszą Stronę internetową pliki Cookies są następujące:

NAZWA

USŁUGA

CEL

 

RODZAJ PLIKÓW COOKIES

OKRES WYGASANIA PLIKÓW COOKIES

 

DOMENA

_icl_current_language

Zapamiętanie wyboru użytkownika korzystającego ze Strony internetowej.

 

Przechowywanie języka przeglądania witryny wybranego przez użytkownika, dzięki czemu użytkownik Strony internetowej nie musi zmieniać go za każdym razem kiedy korzysta ze Strony internetowej.

Funkcjonalne pliki Cookies

 

 

1 dzień

 

https://brokersunion.pl/

PHPSESSID

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej.

Zapewnienie prawidłowego działania Strony internetowej m.in. prawidłowego wyświetlania jej treści, w tym identyfikacji użytkownika w celu właściwego wyświetlania mu treści zawartych na Stronie internetowej.

Niezbędne pliki Cookies

 

Po sesji użytkownika, tj. do wyłączenia przeglądarki internetowej

https://brokersunion.pl/

_ga

Określenie sposobu korzystania ze Strony internetowej przez jej użytkowników.

Pozyskanie informacji dotyczących sposobu korzystania ze Strony internetowej przez jej użytkowników. Wskazanie ilości odwiedzających (użytkowników) Stronę internetową.

Analityczne pliki Cookies

2 lata

https://brokersunion.pl/

_gid

Określenie sposobu korzystania ze Strony internetowej przez jej użytkowników.

Pozyskanie informacji dotyczących sposobu korzystania ze Strony internetowej przez jej użytkowników.

Analityczne pliki Cookies

1 dzień

https://brokersunion.pl/

_gat

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej.

Ograniczenie częstotliwości żądań, a tym samym ograniczenie zbieranych danych na Stronie internetowej.

 

Funkcjonalne pliki Cookies

1 minuta

https://brokersunion.pl/

test_cookie

Zweryfikowanie przeglądarki użytkownika Strony internetowej

Sprawdzenie czy przeglądarka użytkownika umożliwia stosowanie plików Cookies

Reklamowe pliki Cookies

15 minut

.doubleclick.net

 

Brokers Union oprócz ww. plików Cookies nie wykorzystuje innych plików Cookies.

Proszę jednak pamiętać, że przeglądanie treści dotyczących Brokers Union może wymagać od Państwa wyrażenia zgody na stosowanie plików Cookies innych podmiotów. Może zdarzyć się tak, że udostępnione na Stronie internetowej linki odeślą Państwa do innej strony internetowej, z której korzystanie wymagać będzie wyrażenia zgody na wykorzystywane tam pliki Cookies .

 

  1. Jak zarządzać plikami Cookies?

 

Proszę pamiętać, że mogą Państwo swobodnie zarządzać plikami Cookies m.in. poprzez ich:

 

1)      usunięcie z urządzenia – z reguły wszystkie pliki Cookies można usunąć poprzez wyczyszczenie historii przeglądania. Proszę jednak pamiętać, że wraz z usunięciem plików Cookies może dojść również do utraty zapisanych informacji, takich jak chociażby zapisane dane dotyczące logowania czy chociażby wyżej wskazanych preferencji co do plików Cookies;

2)      zarządzanie – z reguły na odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych możliwe jest również zarządzanie wykorzystywanymi tam plikami Cookies. Zarządzanie plikami Cookies odbywa się na poziomie strony internetowej z której Państwo korzystają, tym samym więcej informacji dotyczących ustawień prywatności oraz dotyczących konfigurowania ustawień związanych z plikami Cookies znajdą Państwo na tych stronach internetowych;

3)      blokowanie  – z reguły możliwe jest uniemożliwienie zapisywania się plików Cookies na urządzeniu – tzw. blokowanie. Proszę jednak pamiętać, że w przypadku skorzystania z ww. możliwości, może okazać się, że niektóre funkcje odwiedzanych przez Państwa stron internetowych mogą nie działać poprawnie;

 

Informujemy jednak, że  niektóre Pliki Cookies mogą być niezbędne do korzystania z usług jak i prawidłowego działania Strony internetowej czy też stron internetowych innych podmiotów, dlatego wprowadzenie przez Państwa ograniczeń co do plików Cookies (np. ich zablokowanie lub usunięcie) może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie strony internetowej na Państwa urządzeniach.

 

  1. Pliki Cookies podmiotów zewnętrznych.

 

Brokers Union informuje również, że na Stronie internetowej mogą znajdować się przekierowania do innych serwisów internetowych będących własnością innych podmiotów, np.: Facebook, Instagram, Google+, YouTube czy Twitter. Serwisy te mają własne zasady dotyczące prywatności jak i plików Cookies. Każdorazowo przed skorzystaniem z tych stron Brokers Union zaleca aby zapoznali się Państwo z panującymi tam zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych czy wykorzystywaniem plików Cookies

  1. Aktualizacja informacji dotyczących plików Cookies

 

Brokers Union nie może wykluczyć, że w przyszłości będzie musiała zaktualizować  Informacji o plikach Cookies. Najnowsza wersja tego dokumentu będzie zawsze dostępna na stronie internetowej Spółki. Dodatkowo, Brokers Union będzie informować o każdej zmianie treści niniejszego dokumentu.

 

  1. Jak skontaktować się z Brokers Union?

 

Jeżeli posiadają Państwo pytania, Brokers Union prosi o kontakt na następujące dane:

a)      na adres: ul. Ślężna 112 B, lok. U 8, 53-111 Wrocław;

b)      e-mailem: iod.brokers@brokersunion.pl.

Jeżeli nie akceptują Państwo postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, Brokers Union rekomenduje zaprzestać korzystania ze Strony internetowej.