Prowadź interesy ze spokojną głową

Zadbaj o to, co już masz. Pamiętaj o tym, co możesz stracić.

Czy zdarzyło Ci się odczuwać zaniepokojenie na myśl o tym, że majątek Twojej firmy mógłby ulec zniszczeniu lub kradzieży? Zadbamy o to, by to uczucie już nigdy nie powróciło. Jesteśmy po to, byś mógł prowadzić interesy ze spokojną głową. Będziesz mógł w 100% skoncentrować się na działaniu tylko wtedy, gdy majątek Twojej firmy będzie bezpieczny. Zagwarantujemy to.

Co może być przedmiotem ubezpieczenia majątkowego?
Ubezpieczenie majątkowe obejmuje wszelkie mienie (ruchome i nieruchome) będące własnością lub znajdujące się w posiadaniu ubezpieczonego.

W zakresie ubezpieczeń majątkowych mieszczą się: