Poznaj Programy opieki zdrowotnej oferowane przez nas!

8a-1024x345

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą prywatnego ubezpieczenia medycznego dedykowaną dla Radców Prawnych/ Prawników Zagranicznych oraz członków ich rodzin.

Wszystkie potrzebne informacje o zasadach działania Programu oraz sposobie przystąpienia odnajdą Państwo w „Przewodniku po COMPENSA ZDROWIE „ –  do pobrania poniżej.

1. Obowiązek informacyjny RODO</a

2. Przewodnik po COMPENSA ZDROWIE

3. Deklaracja przystąpienia

4. Załącznik do deklaracji przystąpienia

5. Wykaz placówek medycznych_czerwiec 2016

6. OWU Compensa Zdrowie

7. SWU Leczenia Ambulatoryjnego</a