Data dodania: 2020-02-06 godz. 15:24

Data ogłoszenia: 2020-02-06

„Usługa ubezpieczenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o. we Włodawie”

07/2020/MIENIE_OC_KOM/NO/K/BU

 

Ogłoszenie o zamówieniu _WŁODAWA_BZP

SIWZ NIEOGRANICZONY_ZZO WŁODAWA

Załącznik nr 1 SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia_

Załącznik nr 2 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz oferty dla CZĘŚCI PIERWSZEJ zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz oferty dla CZĘŚCI DRUGIEJ zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ_Formularz oferty dla CZĘŚCI TRZCIEJ zamówienia

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej dla zadań CZĘŚCI PIERWSZEJ zamówienia

Załącznik nr 10 do SIWZ_Projekt umowy generalnej dla zadań CZĘŚCI DRUGIEJ zamówienia

Załącznik nr 11 do SIWZ_Projekt umowy generalnej dla zadań CZĘŚCI TRZECIEJ zamówienia

Załącznik nr 12-13-14 do SIWZ_Wykaz pojazdów, mienia, szkodowość

Załącznik nr 15 do SIWZ_Mapka

Załącznik nr 16 do SIWZ_Instrukcja prowadzenia składowiska

Załącznik nr 17 do SIWZ_Mapka2

Załącznik nr 18 do SIWZ_Plan zagospodarowania terenu

Załącznik nr 19 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka – OC środowiskowe

 

Data dodania: 2020-02-11 godz. 09:18

Odpowiedzi na pytania_modyfikacja SIWZ_ZZO Włodawa

Skorygowany_ Załącznik nr 1 SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

 

Data dodania: 2020-02-14 godz. 14:32

Informacje z otwarcia ofert_ZZO Włodawa

 

Data dodania: 2020-02-14 godz. 15:17

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu_ZZO Włodawa