Data dodania: 2020-11-17 godz. 11:30

Data ogłoszenia: 2020-11-17

Usługa ubezpieczenia ZGK Świebodzice Sp. z o.o.

Znak sprawy  24/2020/MIENIE+OC/NO/K/BU

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_ZGK ŚWIEBODZICE

Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia_ZGK

Załącznik nr 2 do SIWZ_Szkodowość_ZGK Świebodzice

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie_grupa kapitałowa

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie_przesłanki wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie_spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej

Załącznik nr 8 do SIWZ_Wykazy mienia_ZGK Świebodzice

Załącznik nr 9 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka_ZGK Świebodzice

 

Data dodania: 2020-11-24 godz. 15:50

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 1 do Odpowiedzi na pytania

skorygowany_SIWZ_ZGK ŚWIEBODZICE

skorygowany_Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia

 

Data dodania: 2020-11-27 godz. 13:30

Informacje z otwarcia ofert_ZGK Świebodzice

 

Data dodania: 2020-12-08 godz. 12:25

Zawiadomienie o wynikach