Data dodania: 2020-11-13 godz. 14:08

Data ogłoszenia: 2020-11-13

Usługa ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Spółka z o.o.

Znak Sprawy 17/2020/KOM/NO/K/BU

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_MZK PUŁAWY

Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz oferty

Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej

Załącznik nr 8 do SIWZ_Wykaz pojazdów

 

Data dodania: 2020-11-26 godz. 15:38

Informacje z otwarcia ofert_MZK Puławy

 

Data dodania: 2020-12-09 godz. 13:28

Zawiadomienie o wynikach_MZK Puławy