Data dodania: 2020-06-29 godz. 15:02

Data ogłoszenia: 2020-06-29

Usługa ubezpieczenia Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych

Znak sprawy 12/2020/MIENIE+OC_NNW/NO/K/BU

Ogłoszenie o przetargu – BZP

_SIWZ NIEOGRANICZONY_GMINA KORFANTÓW_2020

Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – Gmina Korfantów

Załącznik nr 2 do SIWZ_Szkodowość Gmina Korfantów

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy dla części 1

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz ofertowy dla części 2

Załącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy generalnej dla części 1

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej dla części 2

Załaczniki nr 10_26

 

Data dodania: 2020-07-08 godz. 13:23

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ

_Skorygowany SIWZ NIEOGRANICZONY_GMINA KORFANTÓW_2020

 

Data dodania: 2020-07-09 godz. 14:09

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_Gmina Korfantów_09.07.2020

Skorygowany załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – Gmina Korfantów

Skorygowany załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy dla części 1

 

Data dodania: 2020-07-10 godz. 11:07

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_Gmina Korfantów_10.07.2020

Skorygowany Załącznik nr 1_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia_Gmina Korfantów

 

Data dodania: 2020-07-14 godz. 18:58

Informacje z otwarcia ofert_GMINA KORFANTÓW

 

Data dodania: 2020-07-14 godz. 19:04

Gmina Korfantów_Zawiadomienie o unieważnieniu_

 

Data dodania: 2020-07-21 godz. 08:45

Zawiadomienie o wynikach_część 2_Gmina Korfantów