Data dodania: 2019-10-24 godz. 15:57

Data ogłoszenia: 2019-10-24

Usługa ubezpieczenia Gminy Rakoniewice oraz podległych jednostek organizacyjnych

Znak sprawy 9/2019/MIENIE+OC_NNW_KOM/NO/K/BU

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ_GMINA RAKONIEWCIE

Załącznik nr 1 do SIWZ_PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część pierwsza

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część druga

Załącznik nr 8 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część trzecia

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część pierwsza

Załącznik nr 10 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część druga

Załącznik nr 11 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część trzecia

Załącznik nr 12 do SIWZ_Wykaz pojazdów

Załączniki nr 13-23 do SIWZ_Wykazy mienia

Załączniki nr 24-31 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 32 do SIWZ_Sumy ubezpieczenia łącznie

 

Data dodania: 2019-10-28 godz. 14:18

Modyfikacja SIWZ_

Skorygowany_Załącznik nr 1 do SIWZ_PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

 

Data dodania: 2019-10-29 godz. 13:22

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Modyfikacja SIWZ_

Skorygowany SIWZ_GMINA RAKONIEWCIE

 

Data dodania: 2019-11-07godz. 16:27

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_07.11.2019

Skorygowany SIWZ_GMINA RAKONIEWCIE

Skorygowany_Załącznik nr 1 do SIWZ_PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Skorygowany Załącznik nr 2 do SIWZ_Szkodowość

Skorygowany Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część pierwsza

Skorygowany Załącznik nr 8 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część trzecia

Skorygowany Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część pierwsza

Skorygowany Załącznik nr 10 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część druga

Skorygowany Załącznik nr 11 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część trzecia

Skorygowany Załącznik nr 12 do SIWZ_Wykaz pojazdów

Załącznik nr 1 do odpowiedzi_Zakres ubezpieczenia w latach 2017_2019

 

Data dodania: 2019-11-14 godz. 13:54

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2019-11-19 godz. 13:54

Zawiadomienie o wynikach