Data dodania: 2019-04-05 godz. 13:09

Data ogłoszenia: 2019-04-05

Usługa ubezpieczenia Gminy Bogatynia oraz podległych jednostek organizacyjnych

Znak sprawy 2/2019/MIENIE+OC_NNW_KOM/NO/K/BU

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_Gmina Bogatynia

Załącznik nr 1 do SIWZ_PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część Pierwsza

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część Druga

Załącznik nr 8 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część Trzecia

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część Pierwsza

Załącznik nr 10 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część Druga

Załącznik nr 11 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część Trzecia

Załączniki nr 12-68 do SIWZ

Załącznik nr 69 do SIWZ_Plan przeciwpowodziowy

 

Data dodania: 2019-04-12 godz. 11:39

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Skorygowany SIWZ_GMINA BOGATYNIA

Skorygowany Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część Pierwsza

Skorygowany Załącznik nr 12 do SIWZ_Wykaz pojazdów

 

Data dodania: 2019-04-19 godz. 10:29

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Skorygowany SIWZ_GMINA BOGATYNIASkorygowany

Załącznik nr 1 do SIWZ_PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Skorygowany Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część Pierwsza

Skorygowany Załącznik nr 28 do SIWZ_Wykaz mienia_Biblioteka

 

Data dodania: 2019-04-19 godz. 14:32

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ (Majchrzak Agata)

Skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ_PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

 

Data dodania: 2019-04-24 godz. 13:48

Informacja z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2019-05-14 godz. 12:53

Zawiadomienie o wynikach