Data dodania: 2018-10-16 godz. 9:22

Data ogłoszenia: 2018-10-16
Usługa ubezpieczenia Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Znak sprawy 6/2018/OC_M_KOM/NO/U/BU

KSW Rzeszów_Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane

SIWZ UNIJNY_KSW Rzeszów

Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamówienia_wzór

Załącznik nr 5a-b do SIWZ_Oświadczenia

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część pierwsza

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część druga

Załącznik nr 8 do SIWZ_Formularz ofertowy_Część trzecia

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część pierwsza

Załącznik nr 10 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część druga

Załącznik nr 11 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Część trzecia

Załącznik nr 12 do SIWZ_Wykaz mienia do ubezpieczenia

Załącznik nr 13 do SIWZ_Wykaz pojazdów

Załącznik nr 14 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 15 do SIWZ_Mapa budynków

Załącznik nr 16 do SIWZ_Część graficzna z IBP z oznaczeniem podziału na strefy pożarowe

 

Data dodania: 2018-11-05 godz. 15:10

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Skorygowany Załącznik nr 2 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka

Skorygowany Załącznik nr 12 do SIWZ_Wykaz mienia do ubezpieczenia

Skorygowany Załącznik nr 14 do SIWZ_Szkodowość

 

Data dodania: 2018-11-15 godz.  12:36

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Skorygowany Załącznik nr 14 do SIWZ_Szkodowość

 

Data dodania: 2018-11-22 godz.  13:25

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2018-12-17 godz.  9:13

Zawiadomienie o wynikach