Data dodania: 2017-11-16 godz. 19:50

Data ogłoszenia: 2017-11-16

Usługa ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Znak sprawy 15/2017/MIENIE_OC/NO/K/BU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWENIU

SIWZ_SUWAŁKI

Załącznik nr 1 do SIWZ_PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy dla Części pierwszej

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz ofertowy dla Części drugiej

Załącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy generalnej dla Części pierwszej

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej dla Części drugiej

Załącznik nr 10 do SIWZ_Wykaz mienia do ubezpieczenia

Załącznik nr 11 do SIWZ_Szkodowość

 

Data dodania: 2017-11-23 godz. 13:10

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Data dodania: 2017-11-24 godz. 11:48

Korekta Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

 

Data dodania: 2017-11-28 godz. 13:50

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2017-12-01 godz. 9:59

Zawiadomienie o wynikach