Data dodania: 2017-12-06 godz. 15:33

Data ogłoszenia: 2017-12-06

Usługa ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju

Znak sprawy 16/2017/KOM/NO/K/BU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ_PGK Bilgoraj

Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej

Załącznik nr 8 do SIWZ_Wykaz pojazdów do ubezpieczenia

 

Data dodania: 2017-12-13 godz. 8:08

OGŁOSZENIE O ZMIENIA OGŁOSZENIA

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 8 do SIWZ_Wykaz pojazdów do ubezpieczenia

 

Data dodania: 2017-12-19 godz. 14:15

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2017-12-22 godz. 9:42

Zawiadomienie o wynikach