Data dodania: 2017-04-11 godz. 14:29

Data ogłoszenia: 2017-04-11

Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

Znak sprawy 6/2017/MIENIE+OC/NO/K/BU

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ NIEOGRANICZONY_PK Bielsk Podlaski

Załącznik nr 1 do SIWZ – PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kap.

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy generalnej

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz mienia do ubezpieczenia

Załącznik nr 9 do SIWZ – Szkodowość

 

Data dodania: 2017-04-18 godz. 09:58

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ

 

Data dodania: 2017-04-21 godz. 12:48

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 1 do odp. na pytania – Warunki ubezpieczenia 2016-2017

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz mienia do ubezpieczenia

 

Data dodania: 2017-04-25 godz. 14:35

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2017-05-08 godz. 12:48

Zawiadomienie o wynikach