Data dodania: 2018-11-21 godz. 15:26

Data ogłoszenia: 2018-11-21

Usługa ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju

Znak sprawy 9/2018/KOM/NO/K/BU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ_PGK Biłgoraj

Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej SIWZ_PGK Biłgoraj

Załącznik nr 8 do SIWZ_Wykaz pojazdów

 

Data dodania: 2018-11-23 godz. 15:11

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ_Szkodowość_korekta nr 1

 

Data dodania: 2018-11-29 godz. 11:54

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

 

Data dodania: 2018-11-30 godz. 11:30

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Skorygowany Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy

 

Data dodania: 2018-12-05 godz. 13:04

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2018-12-12 godz. 12:50

Zawiadomienie o wynikach