Data dodania: 2017-10-17 godz. 13:30

Data ogłoszenia: 2017-10-17

Usługa ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Spółka z o.o.

Znak sprawy 10/2017/KOM/NO/K/BU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ_MZK PUŁAWY

Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz ofertowy_Cz. 1

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz ofertowy_Cz.2

Załącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Cz.1

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Cz.2

Załącznik nr 10 do SIWZ_Wykaz pojazdów

 

Data dodania: 2017-10-23 godz. 14:00

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 7 do SIWZ_Formularz ofertowy_Cz.2

Załącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Cz.1

Załącznik nr 9 do SIWZ_Projekt umowy generalnej_Cz.2

Załącznik nr 10 do SIWZ_Wykaz pojazdów

 

Data dodania: 2017-10-30 godz. 12:47

Modyfikacja odpowiedzi i SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ_Wykaz pojazdów

 

Data dodania: 2017-11-03 godz. 13:30

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2017-11-06 godz. 14:33

Zawiadomienie o unieważnieniu