Data dodania: 2017-01-05 godz. 21:23

Data ogłoszenia: 2017-01-05

Usługa ubezpieczenia Gminy Miejskiej Kowary oraz podległych jednostek organizacyjnych

Znak sprawy 1/2017/MIENIE_OC_NNW/NO/K/BU

Ogłoszenie o zamówieniu

po terminie

SIWZ NIEOGRANICZONY

Załącznik nr 1 do SIWZ – PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy generalnej

Załącznik nr 8 do SIWZ – Informacje na temat mostów

Załącznik nr 9 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_Urząd

Załącznik nr 10 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_MBP

Załącznik nr 11 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_MOPS

Załącznik nr 12 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_PP nr 1

Załącznik nr 13 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_SP nr 3

Załącznik nr 14 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_MOK

Załącznik nr 15 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka _SP nr 1

Załącznik nr 16 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_ZEZK

Załącznik nr 17 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_MSR

Załącznik nr 19 do SIWZ – Wykaz mienia_Urząd

Załącznik nr 20 do SIWZ – Wykaz mienia_MBP

Załącznik nr 21 do SIWZ – Wykaz mienia_MOPS

Załącznik nr 22 do SIWZ – Wykaz mienia_PP nr 1

Załącznik nr 23 do SIWZ – Wykaz mienia_SP nr 3

Załącznik nr 24 do SIWZ – Wykaz mienia_MOK

Załącznik nr 25 do SIWZ – Wykaz mienia_SP nr 1

Załącznik nr 26 do SIWZ – Wykaz mienia_ZEZK

Załącznik nr 27 do SIWZ – Wykaz mienia_MSR

Załącznik nr 28 do SIWZ – Wykaz mienia_ZSO

Załącznik nr 29 do SIWZ – Sumy ubezpieczenia łącznie

 

Data dodania: 2017-01-11 godz. 12:25

Informacja o uzupełnieniu danych

Załącznik nr 18 „Wykaz mienia – ZSO”

 

Data dodania: 2017-01-13 godz. 10:25

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

Modyfikacja SIWZ – Gmina Kowary

 

Data dodania: 2017-01-17 godz. 15:54

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 16 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_ZEZK_skorygowany

Załącznik nr 18 do SIWZ – „Informacje do oceny ryzyka – ZSO”

Załącznik nr 26 do SIWZ – Wykaz mienia_ZEZK_

Załącznik nr 29 do SIWZ – Sumy ubezpieczenia łącznie

 

Data dodania: 2017-01-20 godz. 10:00

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Data dodania: 2017-01-24 godz. 15:22

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2017-01-26 godz. 13:59

Zawiadomienie o wynikach