Data dodania: 2016-11-17 godz. 14:31

Data ogłoszenia: 2016-10-17

 

Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza

Znak sprawy 14/2016/OC+MIENIE_KOM/NO/K/BU

W. S. ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy  – Ogłoszenie

po terminie

SIWZ NIEOGRANICZONY_Wolica

Załącznik nr 1 do SIWZ – ALL RISK Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia SZPITAL

Załącznik nr 2 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz ofertowy_Cz.1

Załącznik nr 7 do SIWZ – Formularz ofertowy_Cz.2.

Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy generalnej Szpital_Cz.1.

Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt umowy generalnej Szpital_Cz.2.

Załącznik nr 10 do SIWZ – Wykaz pojazdów

Załącznik nr 11 do SIWZ – Wykaz mienia do ubezpieczenia

Załącznik nr 12 do SIWZ – Szkodowość

 

Data dodania: 2016-11-23 godz. 13:19

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ 23.11.2016

 

Data dodania: 2016-11-24 godz. 13:48

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ 24.11.2016

 

Data dodania: 2016-12-02 godz. 15:05

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2016-12-28 godz. 13:24

Zawiadomienie o wynikach Szp. Wolica